Coral Infantil Cors Alegres
Grups

Grups

La coral infantil consta de diversos grups de cantaires, que participen tant en activitats organitzades pel S.C.I.C. com per la nostra coral. Ens organitzem en 3 grups en que tant els assajos com les activitats que es duen a terme estan adaptades a les diferents edats, treballant tant per separat com conjuntament.